Ukratko

Glavna misao

Poligon arhitekture kroz predavanja, radionice i javne tribine u novom virtualnom javnom prostoru, te materijalizacijom ideja stvaranjem brošura i prostorne intervencije pridonose boljoj socijalnoj uključenosti mladih i starijih osoba, razvijanju socijalnih kompetencija, kreativnog mišljenja te znanja i vještina iz područja urbanizma i arhitekture.

Iskustva starijih doprinos su i inspiracija daljnjim promišljanjima grada, a uključivanjem u projekte u vlastitoj zajednici mladi postaju dio društvenih i prostornih transformacija.

Osnovne informacije
Fond: Europski socijalni fond / Poziv: Umjetnost i kultura online
Korisnik: Udruženje arhitekata Međimurja
Projektni partner: Grad Čakovec
Ukupna vrijednost projekta: 469.280,00 kn / bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%)
Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci (15.6.2021. – 15.6.2022.)

Cilj projekta: Pridonijeti boljoj socijalnoj uključenosti mlađih od 25 godina i starijih od 54 godine u Međimurju, njihovom aktivnom participacijom u kulturnim i umjetničkim sadržajima putem interneta, razvijanjem kreativnog mišljenja, znanja i vještina iz područja arhitekture te učenjem razumijevanja pozitivnog utjecaja arhitekture na društvo.

U nepredvidivo vrijeme COVIDA-19 logično je da se kulturni sadržaji velikim dijelom odvijaju online, no naša tijela i dalje borave u fizičkom prostoru. Poruka “ostanimo doma” značila je fokus na privatne prostore naših stanova i kuća, pri čemu je postalo jasno koliko su bitni vanjski prostori balkona, terasa i dvorišta. Ti su prostori nakratko zamijenili javne prostore trgova, parkova, ulica, no nikako nisu jednakovrijedni nadomjestak.
Za razliku od kuća i stanova čiji se izgled, lokacija i veličina itekako razlikuju s obzirom na socioekonomski status vlasnika, javni je prostor mjesto koje nudi jednake mogućnosti svim socijalnim skupinama i upravo zato važno je ustrajati na njegovom jačanju. Pandemija je uzrokovala svojevrsnu krizu javnih prostora te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se naglasila važnost javnih prostora, promoviralo njihovo korištenje, te obogatili njihovi sadržaji.
Ciljne skupine projekta, mlađi od 25 i stariji od 54, velik dio svojih društvenih kontakata ostvaruju upravo u javnim prostorima, te je za očekivati da će krizu javnih prostora uzrokovanu pandemijom i najviše osjetiti. Sveprisutnost i mogućnosti novih tehnologija omogućuju nam da socijalno ranjivije skupine okupimo u novi, virtualni javni prostor, u kojem će kroz participativne procese istraživati javne prostore i biti sukreatori prostornih promjena Čakovca.

UČITI IZ PROŠLOSTI

Javni prostori grada, njegove ulice, trgovi, parkovi, neprestano se mijenjaju i razvijaju kroz vrijeme. U tim mijenama, ponekad se događa da i vrijedni gradski prostori i ambijenti nepovratno nestaju. No, njihov trag i dalje postoji ili u obliku prikaza, planova ili u memoriji stanovnika. Osvijestimo li sjećanja na kvalitetu i korištenje takvih izbrisanih prostora, možemo bolje razumjeti sadašnje stanje grada te eventualne izgubljene kvalitete reinterpretirati i ponovno oživjeti. Naše pak današnje odluke, ulaganja i način planiranja određuju kakav ćemo prostor i sliku društva ostaviti budućim generacijama.

RAZUMJETI ARHITEKTURU I URBANIZAM

Arhitektura i urbanizam su, kao složeni spoj inženjerstva i umjetnosti, nedovoljno prisutni u hrvatskom obrazovnom sustavu i javnosti općenito. Arhitektonsko-urbanističke radionice, izložbe, rasprave uglavnom su koncentrirane na uski krug ljudi iz struke. Svijest javnosti o urbanističkim, kulturnim, povijesnim i umjetničkim vrijednostima prostora koji ih okružuje na niskoj je razini što je potrebno mijenjati kako bi građani u većoj mjeri bili u mogućnosti kvalitetno prosuđivati i utjecati na prostorne odluke u svom gradu.

OSNAŽITI GRADITELJSKE VJEŠTINE

Postoji duga tradicija međimurskih graditeljskih vještina čije se bogatstvo može iščitati iz očuvanih primjera tradicionalne arhitekture. No bilježi se trend sve manje zainteresiranosti mladih da u svom obrazovanju odaberu neku od strukovnih (graditeljskih) zanimanja. Poligon arhitekture kroz svoje aktivnosti želi popularizirati i osnažiti upravo ova zanimanja po kojima je međimurski kraj poznat, a bez kojih je kvalitetna izvedba javnih prostora nemoguća.

AFIRMIRATI MANJE GRADOVE

U manjim gradovima kontinentalne Hrvatske i dalje postoji veliki nedostatak kulturnih sadržaja, a naročito onih arhitektonsko-urbanističke tematike. Iako su mnogi sadržaji tijekom pandemije prešli u virtualni oblik te je moguće sudjelovati u njima bez obzira na lokaciju, malo je onih koji tematiziraju prostor Čakovca i Međimurja. Poligon arhitekture tako nastoji afirmirati i osvijestiti javne prostore upravo na prostoru Čakovca i cijelog Međimurja.

TEMATSKI BLOKOVI PROJEKTA
Poligon arhitekture podijeljen je u 4 tematska bloka:

Doživljaji grada

Blok „Doživljaji grada“ sastoji se od predavanja (3 dana), radionica (2 dana) i gradske javne online tribine. Pod vodstvom tima arhitekata i fotografa, sudionici se prisjećaju prostora u Čakovcu koji su na njih ostavili najsnažnije dojmove te analiziraju njihove transformacije kroz vrijeme, bilo pozitivne ili negativne. Od njihovih fotografija i priča izrađuje se brošura “Doživljaji prostora grada”.

Tradicija kao inspiracija

Blok „Tradicija kao inspiracija“ sastoji se od predavanja (3 dana), radionica (2 dana) i gradske javne online tribine. Pod vodstvom tima arhitekata i fotografa, sudionicima se približavaju tradicionalni načini, tehnologije i materijali gradnje u Međimurju. Istražuju se i fotografiraju primjeri graditeljstva u opeci, koji služe za izradu brošure „Opeka u arhitekturi Međimurja“.

Ideja i koncept

Blok „Ideja i koncept“ sastoji se od predavanja (3 dana), radionica (3 dana) i gradske javne online tribine. Pod vodstvom tima arhitekata i krajobraznih arhitekata, sudionicima se približava proces projektiranja: prostorni koncept i ideja razvijaju se za specifični prostor u kojem želimo graditi i s njime su snažno povezani. Razrađuju se i osmišljavaju elementi konkretne prostorne intervencije u Čakovcu koja će se u sklopu bloka „U prostor“ izvoditi.

U prostoru

Blok „U prostor“ sastoji se od predavanja (3 dana), radionica (3 dana) i gradske javne online tribine. Pod vodstvom tima arhitekata i majstora, sudionicima se približavaju i istražuju se tehnički aspekti koji vode od ideje do izvedbe, vrste materijala u arhitekturi i načini gradnje. Izvodi se prostorna intervencija u odabranom prostoru kroz interaktivnu online virtualno-fizičku radionicu, te se izrađuje finalna brošura „Poligon arhitekture“.

Sudionici projekta

Projekt je namijenjen osobama starijim od 54 godine, te mlađima od 25.
U bloku „Doživljaji grada“ sudjeluje minimalno 15 osoba starijih od 54 godine.
Blok „Tradicija kao inspiracija“ namijenjen je za minimalno 25 sudionika mlađih od 25 godina.
Blokovi „Ideja i koncept“ i „U prostor“ čine cjelinu te u njima sudjeluje minimalno 20 osoba mlađih od 25 godina.

Mentori
Sve aktivnosti provode se pod mentorstvom stručnih osoba: arhitekata, krajobraznih arhitekata, profesora, fotografa i majstora. Mentori su dijelom članovi Udruženja arhitekata Međimurja, djelatnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, ili pak zaposlenici Graditeljske škole Čakovec. Takav širi broj stručnjaka uključenih u projekt sudionicima jasno pokazuje da je arhitektura multidisciplinarna aktivnost velikog broja sudionika, koja nastaje u sprezi kvalitetnog prostornog i tehničkog rješenja, brišući granice između zanata i umjetnosti.

Autori projekta
Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh.

DIZAJN I TEKST
Dizajn i ilustracije: Ana Kovačić, dipl.diz.

Tekstovi: Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh.