Tradicija kao inspiracija: Radionice

U sklopu tematskog bloka 2: Međimurska tradicijska arhitektura kao inspiracija, 16. i 17.12.2021. održane su radionice za sudionike mlađe od 25 godina s ciljem poticanja na istraživanje tradicijske arhitekture Međimurja kroz prostornu i fotografsku analizu sastavljenu od 3 osnovna mjerila:

– mjerilo ruralnih naselja

– mjerilo seoskog gospodarstva (grunta)

– mjerilo tradicijskih stambenih i gospodarskih građevina


Daljnjom razradom sakupljenjih fotografija, analiza i razgovora izradit će se brošura “Međimurska tradicijska arhitektura kao inspiracija”.


Voditeljice: Marija Dekar, mag.ing.arch.; Maša Bajc, mag.art.; Silvija Pranjić, dipl.ing.arh.; Blanka Levačić, dipl.ing.arh.

Sudionici: 25 sudionika (25-) – učenici i studenti: Graditeljska škola Čakovec, Gimnazija J. Slavenskog Čakovec, Srednja škola Prelog, Srednja škola Čakovec, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Colby College, Harvard College, Sveučilište Sjever-Varaždin

Povezane objave

Brošure

U prostor: Radionice

Završna konferencija

U prostor: Tribina