Tradicija kao inspiracija: Ukratko

Blok „Međimurska tradicijska arhitektura kao inspiracija“ sastoji se od predavanja (3 dana), radionica (2 dana) i gradske javne online tribine. Pod vodstvom tima arhitekata i fotografa, sudionicima se približava prostorna organizacija ruralnih međimurskih naselja, načini organizacije parcele (grunta), te tehnika i materijali tradicijske gradnje u Međimurju. Istražuju se i fotografiraju primjeri tradicijske arhitekture koji služe za izradu brošure “Međimurska tradicijska arhitektura kao inspiracija”.

Tradicija kao inspiracija: Predavanja
Tradicija kao inspiracija: Radionice
Tradicija kao inspiracija: Tribina

Sudionici: 25 osoba osoba mlađih od 25 godina, te dodatna zainteresirana javnost na gradskoj online tribini
Voditelji: arhitekti i fotografi

Povezane objave

Brošure

U prostor: Radionice

Završna konferencija

U prostor: Tribina